Hledat
Kategorie
  Značky
   Blog
     Nenalezeny žádné produkty.
     KontaktPorovnat
     Uživatelské menu
     Menu

     Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies

     Zásady zpracování osobních údajů a používání cookies

     Zpracování osobních údajů

     Provozovatelem těchto webových stránek je společnost TART, s.r.o., se sídlem Vinohradská 91, 618 00 Brno, IČ: 46901876 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5862. Dále jen „provozovatel“ nebo „my“.

     Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů) – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.

     Bezpečnost Vašich osobních údajů je pro nás prioritou, proto bychom Vás rádi informovali, jaké osobní údaje zpracováváme, na základě jakého právního důvodu, k jakým účelům je používáme, komu je můžeme předávat a jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva.


     Jak nás kontaktovat?

     Můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 548 210 500, nebo na e-mailu

     info@tartshop.cz

     1. Prohlášení

     Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

     • Zpracováváme a budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

     • plníme informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

     • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

     2. Rozsah osobních údajů a účely zpracování

     Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

     • Poskytování služeb a plnění smlouvy.
     • Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy – Nákup zboží a vyřízení objednávky, Reklamace zboží a vyřízení reklamace.
     • Lhůty zpracování.
     • Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.
     • Marketing - zasílání obchodních sdělení newsletterů.
     • Vaše osobní údaje: e-mail, jméno a příjmení využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak na základě našeho oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
     • Vedení účetnictví – zákonná povinnost.
     • Jste-li našimi zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje uvedené na faktuře) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

     Další příjemci osobních údajů

     Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.

     Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

     Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU)nebo mezinárodní organizaci.


     3. Prohlášení o používání cookies

     Co jsou cookies

     Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek.

     Jak se dělí cookies

     Cookieslze rozdělit podle toho, kdo je k Vám na web umisťuje, tj. na:

     • Cookie první strany (first party cookie) – jejich platnost je omezena na doménu webu, který prohlížíte. Tyto cookies jsou považovány za bezpečnější.

     • Cookie třetí strany (third party cookie) – jsou umístěny pomocí skriptu z jiné domény. Uživatele tak lze sledovat napříč doménami. Používají se často pro vyhodnocení účinnosti reklamních kanálů.

     Podle trvanlivosti lze cookies rozdělit na:

      • Krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

      • Dlouhodobé (persistent cookie) – po zavření prohlížeče zůstávají zachovány, vymažou se teprve po uplynutí velmi dlouhé doby (ta záleží na nastavení Vašeho prohlížeče a nastavení cookie). Můžete je také ručně odstranit.

      K čemu cookies používáme

      Na našem webu používáme tyto cookies:

      • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost webu, tj. přihlašování, využívání služeb apod.

      • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.

      • AdWords – třetí strany, dlouhodobé. Slouží k relevantnějšímu cílení marketingových kampaní na internetu a jejich vyhodnocování.

      • Sklik – třetí strany, dlouhodobé. Slouží k relevantnějšímu cílení marketingových kampaní na internetu a jejich vyhodnocování.

      • Facebook – třetí strany, dlouhodobé. Slouží k relevantnějšímu cílení marketingových kampaní na internetu a jejich vyhodnocování.

      • Leady.cz – třetí strany, dlouhodobé. Slouží k identifikaci a analýze návštěv webu www.k2.cz ze strany právnických osob (firem).

      Do cookies nikdy neumisťujeme citlivá nebo osobní data.


      Jak lze upravit využívání cookies

      Vymazání

      Vymazat můžete cookies ve Vašem prohlížeči – zpravidla bývá umístěno v „Historii“ navštívených stránek.

      Blokování

      Prohlížeče umožňují umísťování cookies na Vás počítač zablokovat. V takovém případě bude ale funkcionalita těchto stránek omezena. Informace o nastavení ukládání souborů cookies ve Vašem prohlížeči najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče:

      Další informace o cookies a jejich využití najdete na stránkách AboutCookies.org.


      Tento web používá Google Analytics

      Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie (odkaz na prohlášení o používání cookies) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google.

      Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:

      • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,

      • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),

      • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

      Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google.


      Jak zakázat sledování Google Analytics

      Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána.

      Požadavek nemůže být odeslán. Zkuste to znovu později

      Košík obsahuje nepovolené položky.

      Košík je prázdný

      Zobrazit košík

      Zboží bylo přidáno do porovnání.

      Prosím čekejte...
      Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později.